Τι είναι το Photo Booth Van;
Το Van στο οποίο μπορείτε να κάνετε απεριόριστες λήψεις και εκτυπώσεις στιγμών, τις οποίες τις επενδύουν με την κατάλληλη εικόνα (μακέτα της επιλογής σας), το επιθυμητό σας background (green screen/real screen) και όλα τα αξεσουάρ (props) προσαρμοσμένα στην εκδήλωσή σας.
EXTRA SERVICES
Back to Top